מדיניות הספרייה - כללי

אודות הספרייה

מבוא

הספרייה למדעי-החיים ולרפואה ע"ש גיטר-סמולרש היא ספריית לימוד ומחקר. שירותי הספרייה מיועדים לסטודנטים, למרצים ולחוקרים בפקולטה למדעי-החיים ובפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב. בנוסף היא משמשת ספרייה מרכזית לספריות בתי החולים הקשורים לפקולטה לרפואה.

 


ייעוד  

רכישה, יצירה, ארגון, שימור ומתן גישה למקורות המידע והידע החיוניים לקהילה המדעית בתחומי מדעי-החיים והרפואה, בכל צורה ובכל מדיה, כדי לקדם את מטרות ההוראה והמחקר של האוניברסיטה ושל הקהילה המדעית הביו-רפואית בארץ. 

 

מטרה  

  • לרכוש ולארגן אוסף מקיף, מגוון ונגיש, שיענה על צרכי ההוראה והמחקר 
  • לספק משאבים ושירותים ההולמים את דרישות ההוראה והמחקר 
  • לסייע למשתמשים ולהדריכם בהתמצאות בשירותי הספרייה ובמשאביה 
  • לאייש את הספרייה בצוות של אנשי מקצוע מומחים, מסורים, מעורבים ומחויבים לשירותים מתקדמים ויעילים 
  • להבטיח תשתית פיזית נוחה ונעימה 
  • לייעל ולעדכן את שירותי הספרייה בהתאם לשינויים בשדה ההוראה והמחקר ולחידושים בטכנולוגיות המידע, באמצעות הערכות סדירות וקבלת משוב מן המשתמשים

 
 

הנהלת הספרייה  

  • מנהלת הספרייה מירה ליפשטיין  
  • הפקולטה לרפואה פרופ' גדעון אורקה 
  • הפקולטה למדעי-החיים פרופ' ניר אוהד 

הודעות וחדשות

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive