התנהגות הקוראים

חובות הקוראים 

  • לשמור על שלמות וניקיון הציוד, הספרים וחדרי הקבוצות.
  • להקפיד על שקט באזורים המיועדים לכך ועל הסדר הטוב.
  • למלא אחרי הוראות עובדי הספרייה.
  • להציג תעודה לפי דרישת מנהל הספרייה או מי שהוסמך מטעמו

עישון, שיחה, אוכל ושתייה

  • אכילה ושתיה (פרט למים) אסורים בספרייה למעט במתחם המיועד לכך .
  • עישון ודיבור בטלפון נייד בתחומי הספרייה, אסורים.

הספרייה הנה ספריית לימוד שקטה. שיחה ועבודה בקבוצות אפשרית רק באזורים המיועדים לכך.
בהתאם לנוהלי האוניברסיטה ניתן להטיל קנס של 100 ₪ בגין אכילה ושתייה (פרט למים) ושימוש בטלפון נייד באזורים לא מורשים בספרייה

 

לתקנון האוניברסיטה למשתמשים בשירותי ספריות האוניברסיטה

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive