השאלה - מדיניות

שירותי השאלה

מידע כללי 

תקנון ההשאלה של הספרייה מעוגן בתקנות למשתמשים בשירותי ספריות אוניברסיטת תל-אביב. את תקנון ההשאלה של הספרייה אפשר לקבל לעיון בדלפק ההשאלה. דלפק ההשאלה ממוקם בקומת הכניסה לספרייה, מול הכניסה הראשית.

 

זכאים לכניסה לספרייה ולהשאלה עם הצגת תעודה תקפה

 • סטודנטים, אנשי סגל, עובדים וגמלאים של אוניברסיטת תל-אביב.
 • סטודנטים בלימודי המשך עם הצגת אישור תקף מהחוג.

 

זכאים לכניסה לספרייה ללא השאלה עם הצגת תעודה תקפה

 • סטודנטים ועובדים של אוניברסיטאות אחרות בארץ (כולל האוניברסיטה הפתוחה)
 • סגל בתי חולים בארץ

כניסה בתשלום 

ניתן לשלם עבור כניסה יומית חד פעמית , מנוי לעשר כניסות ומנוי רבע שנתי , חצי שנתי או שנתי.

זכאים:

 • מכללות
 • בוגרי אוניברסיטה שלנו זכאים ל- 30% הנחה וכניסה חינם בימי שישי
 • תלמידי מכינה למסלול סלובקיה זכאים ל-50% הנחה במנוי
 • הקהל הרחב

​רכישת מנוי מקנה זכאות להשאלה.

  
פריטים הניתנים בהשאלה  

 • ספרים
 • עבודות גמר
 • כרכים של כתבי-עת – אך ורק לדוקטורנטים ואנשי הסגל האקדמי של הפקולטה לרפואה ושל הפקולטה למדעי-החיים
 • תקליטורים
 • מחשבים ניידים
 • אוזניות
 • מחשבונים
 • מטענים
 • מילון אלקטרוני

 
 

פריטים שאינם ניתנים להשאלה

 • ספרים מאוסף היעץ
 • ספרים נדירים 
   

אבדן כרטיס קורא

כדי למנוע שימוש לרעה בכרטיס שאבד או נגנב, יש לדווח מיד במקרה של אבדן או גניבה:

 • לספריית האם
 • למדור הביטחון של האוניברסיטה, טל' 6405555 או 6408222
 • לדקנאט הסטודנטים לשם הנפקת כרטיס חדש

 
 

מכסת הפריטים להשאלה

לסטודנטים לתואר ראשון ושני ולעובדים מנהליים

 • ספרים  5 (כולל מאוסף ההיסטוריה של הרפואה)
 • ספרים מאוסף ספרות ורפואה המסומנים בסרט ורוד אפור  1
 • ספרים המסומנים בסרט צהוב  4
 • ספרים המסומנים בסרט צהוב (קליניים)  4
 • ספרים המסומנים בסרט צהוב+ירוק 2
 • עבודות גמר 5

 

לדוקטורנטים , פוסט דוקטורנטים וסגל אקדמי

 • ספרים 10
 • ספרים המסומנים בסרט צהוב  4
 • ספרים המסומנים בסרט צהוב (קליניים)  4
 • ספרים המסומנים בסרט צהוב+ירוק 2
 • עבודות גמר 5
 • כתבי עת כרוכים  3

 מנויי הספרייה ובעלי הרשאה להשאלה מאוניברסיטאות אחרות יכולים לשאול עד 5 פריטים מהאוסף הכללי (כולל תזות אך לא ספרים השמורים לקורס) 
 

משך ההשאלה  

 • ספרים  שבוע
 • ספרים , המסומנים בסרט צהוב+ סרט ירוק (יוצאים להשאלה אחרי 19:00, ביום ו' אחרי 10:00) לילה/סוף שבוע
 • ספרים המסומנים בסרט צהוב שלושה ימים
 • עבודות-גמר שבוע
 • תקליטורים הנלווים לספרים שבוע
 • כתבי-עת כרוכים 3 ימים
 • ספרים שנרכשו מתקציב מחקר, ונמצאים בידי החוקרים דרך קבע בתיאום עם המרצה
 • מחשבים ניידים, אוזניות, מחשבונים, מטענים, מילון אלקטרוני - השאלה בתוך הספרייה ליום אחד

 

הספרייה שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת ההשאלה בשעת הצורך!

 

הארכת משך ההשאלה 

הארכת משך ההשאלה מתבצעת באופן אוטומטי על ידי המערכת הממוחשבת.

 

תקופת ההארכה האוטומטית תלויה בסוג הפריט:

 • עבודות גמר- עד ל- 3 חודשים
 • ספרים המסומנים בסרט צהוב - עד ל- 3 חודשים
 • ספרים המסומנים בסרט צהוב + ירוק- אין הארכה
 • ספרים אחרים- עד שנה
 • תקליטורים- עד שנה

 

המקרים שבהם ההארכה אינה מתבצעת:

 • כאשר הפריט המושאל מוזמן על ידי קורא אחר
 • כאשר קיימת בעיה בכרטיס הקורא של השואל (פג תוקף הכרטיס, חייב פריטים, חייב קנסות...)

 

במקרה שההארכה אינה מתבצעת, מקבל הקורא הודעה בדואר אלקטרוני יומיים לפני מועד ההחזרה. האחריות לבדיקת מועד ההחזרה ולהחזרת הפריט בזמן חלה על הקורא. 
 
 

החזרת פריטים

מיקום ההחזרה

 • בדלפק ההשאלה
 • בתיבה שברחבת הכניסה לספרייה – ההחזרה לתיבה נעשית על אחריות הקורא!

שעת ההחזרה

 • פריטים המוזמנים על ידי קורא אחר ימים א'-ה'  עד 14:00 , יום ו' עד  10:00
 • ספרים המושאלים ללילה/סוף שבוע  עד  8:30

 

איחור בהחזרה/אבדן /השחתה של ספר

קורא שלא יחזיר פריט במועד יחויב בקנס כספי על כל יום איחור.

 

סכומי הקנסות מתעדכנים מדי שנה על ידי אגף הכספים של האוניברסיטה , ומתפרסמים בדלפק ההשאלה.

 

קורא שהספר שברשותו אבד או הושחת יחויב בקנס בגובה מחיר הספר או לחילופין יקנה ספר חדש השווה בערכו לספר שאבד (בכפוף לשיקול דעתה של הספרן/ית).

 

בנוסף לקנס רשאית הספרייה לשלול מהקורא את זכות ההשאלה לתקופה של עד שלושה שבועות.
 
 

הזמנת פריטים  

 • ניתן להזמין פריטים הנמצאים בהשאלה דרך מערכת דעת"א
 • לא ניתן להזמין ספר כאשר מצוי בספרייה עותק אחר שלו, שאינו מושאל לאיש
 • לא ניתן להזמין ספר כאשר עותק של אותו ספר נמצא ברשות המזמין
 • הודעות על פריטים שהוזמנו הממתינים לקורא נשלחות לדואר האלקטרוני האוניברסיטאי של הקורא

 

ביטול הזמנה

ניתן לבטל הזמנה דרך כרטיס הקורא במערכת דעת"א, בדלפק ההשאלה או בטלפון: 03-6409195 , 03-6409501

 

שמירת הזמנה

 • ספר מוזמן היוצא לשבוע  נשמר למזמין יומיים בנוסף ליום ההחזרה
 • ספר מוזמן היוצא ל-3 ימים  יישמר למזמין במשך יום אחד בנוסף ליום החזרתו

 
 

אחריות הקורא

 • אין להעביר פריט מקורא לקורא
 • השואל פריט מהספרייה אחראי לו כל עוד לא הוחזר הפריט לספרייה
 • קורא המאבד פריט, או שהפריט שברשותו ניזוק, יחויב בתשלום עבור הפריט
 • קורא הנעדר תקופה ארוכה – כמו היעדרות עקב נסיעה לחו"ל או שירות מילואים - חייב להחזיר את כל הפריטים שברשותו לספרייה טרם עזיבתו
 • בעיות מיוחדות יועלו בפני ועדת המשמעת של האוניברסיטה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive