הגישה אפשרית מבניין הספרייה בלבד

הגישה לפריט זה אפשרית רק ממחשבים הנמצאים בבניין הספרייה למדעי החיים ולרפואה ע"ש גיטר סמולרש

Access to this item is possible only from computers located in the Gitter-Smolarz Library of Life Sciences and Medicine

לסיוע ולקבלת למידע נוסף ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-6407975 או בדוא"ל medlibl@tauex.tau.ac.il
 

בניין הספריה Library Building
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive