מדיניות הספקת פרסומים מדעיים והשאלה בינספרייתית

שירותי השאלה בינספרייתית

 

מידע כללי  

מטרת השירות לספק פרסומים מדעיים בתחום הרפואה ובתחום מדעי החיים. באמצעות המדור להספקת פרסומים אפשר לקבל בהשאלה ספרים ועבודות גמר מספריות אחרות בארץ, ולהזמין העתקים של מאמרים ופרסומים אחרים מאוסף הספרייה, מספריות אחרות ומספקים בארץ וברחבי העולם. השירות ניתן במהירות וביעילות, תוך ההיענות המרבית האפשרית לצורכי המשתמשים.

 

השירות כרוך בתשלום מראש. לפרטים יש לפנות למדור להספקת פרסומים בספרייה.

 

בנוסף מציע המדור עזרה באיתור פרסומים מדעיים עבור הסגל הבכיר של הפקולטה  למטרת קידום אקדמי.​

 

השירות ניתן לאנשי סגל, סטודנטים ועובדים של הפקולטה למדעי-החיים והפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל-אביב.

אנשי סגל, עובדים וסטודנטים של פקולטות אחרות באוניברסיטת תל-אביב יקבלו את השירות בספריית הפקולטה שלהם.

עובדי האוניברסיטה שאינם משתייכים לפקולטה מסוימת יכולים להזמין במדור פרסומים מדעיים בתחומי הרפואה ומדעי-החיים בלבד.

 

 

 

אופן ההזמנה

סטודנטים ואנשי סגל של הפקולטה לרפואה והפקולטה למדעי-החיים באוניברסיטת תל-אביב:

 • בטופס אלקטרוני באתר הספריה
 • מותנה בתשלום מראש בכרטיס אשראי או בהעברה תקציבית
 • מילוי טופס במדור להספקת פרסומים

 

 אופן קבלת הפרסומים

העתקי הפרסומים  ישלחו בדואר אלקטרוני, במדור עצמו או באמצעות שליח מטעם המזמין.

השאלת ספרים תתאפשר רק במדור עצמו.

 

 

 משך ההשאלה

משך ההשאלה נקבע על ידי הספרייה המשאילה.הספרייה המשאילה רשאית לדרוש את החזרת הפריט לפני תום תקופת ההשאלה.

הארכת השאלה ניתן לבצע באמצעות המדור - פעמיים לכל היותר.


 
 השירות לספריות אחרות  

ניתן להזמין העתקי פרסומים מאוסף הספרייה:

 • מאמרים מכתבי-עת
 • פרקים מתוך ספרים
 • פרקים מתוך עבודות גמר (דיסרטציות(
 • פריטים בהשאלה מאוסף הספרייה:
 • ספרים
 • עבודות גמר לתואר מוסמך או לתואר דוקטור (דיסרטציות(

לספרייה המזמינה ישלח דוח על ההזמנות שבוצעו וחשבון לתשלום.

 

 

אופן קבלת הפרסומים

 • בדואר אלקטרוני
 • פריטים בהשאלה:
 • באמצעות אב הבית של הספרייה המשאילה - לספריות בקריית אוניברסיטת תל-אביב
 • באמצעות שירות שליחים - לספריות האוניברסיטאיות בארץ
 • בדואר רשום על חשבון המזמין

 


 משך ההשאלה

משך ההשאלה נקבע על ידי הספרייה למדעי החיים ולרפואה.

הספרייה למדעי החיים ולרפואה רשאית לדרוש את החזרת הפריט לפני תום תקופת ההשאלה.

הודעות וחדשות

הודעות וחדשות
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive